Ловно-рибарско дружество

Сдружението е разположено на териториите на общините Хисар и Калояново. Релефът е разнообразен – полски, полупланински и планински. Климатът е мек с преобладаващи слънчеви дни през годината. Това обуславя многообразието във видовете бозайници и птици, обитаващи ловните полета (дива свиня, сърна, див заек, яребица, фазан) от прелетните – гургулица, пъдпъдък, дива гъска, дива патица и горски бекас. Ловуването на тези видове се извършва и по линия на организирания ловен туризъм с предварителна заявка. Дружеството предлага и пълен пакет услуги – ловен водач, превоз, ловно куче, спане, храноден и др.

За любителите на спортния риболов предлагаме да посетите яз. Пясъчник и р. Стряма, за което е нужен риболовен билет, както и водоеми, стопанисвани от юридически и физически лица.

В ресторанта на Ловния дом може да Ви бъде приготвен отстреляния дивеч, агне по гергьовски в пещ – опалена с ваше съдействие, задушени ястия в гювеч /домашен петел, кокошка и заек/. Опитайте от предлагания в нашето меню дивеч приготвен по рецепти разработени от нас! Приемаме и Ваши предложения, като ще ги приготвим заедно.

Моменти от живота на дружеството